orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Sajtóközlemények

Jelentési kötelezettség az egészségügyi dolgozók foglalkoztatásáról

2014.06.24. Nyomtatás
Twitter

Az egészségügyi szolgáltatókról, gyógyszertárakról a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervek közhiteles nyilvántartást vezetnek, mely nyilvántartást az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) működteti. Az adatbázis biztosítja, hogy naprakész információk álljanak rendelkezésre arról: milyen egészségügyi intézmények, gyógyszertárak működnek hazánkban, hol és milyen tevékenységet végezhetnek, milyen szervezeti formában.

A nyilvántartandó adatok köre a múlt év végi törvénymódosítás alapján kiegészült a szolgáltatók, gyógyszertárak által foglalkoztatott egészségügyi dolgozók adataival, illetve az egyéni vállalkozóként, társas vállalkozóként egészségügyi tevékenységet végző szolgáltatók adataival (az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6.§.).

Az OTH a beérkezett adatokat az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) felé továbbítani köteles, ebből következően a munkáltatóknak a foglalkoztatottairól az EEKH felé nincs jelentési kötelezettsége.

Ez az adatszolgáltatás tehát valamennyi egészségügyi szolgáltatás végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató minden egészségügyi tevékenységére kiterjed, ideértve a gyógyszerellátást is, és függetlenül attól, hogy magán-, vagy közfinanszírozott ellátást nyújt. Az adatszolgáltatás természetesen csak az egészségügyi ellátással összefüggő információkra, így például az egészségügyi dolgozó nevére, szakképesítésére, a foglalkoztatási jogviszony típusára, az általa végzett tevékenységre, annak időtartamára, munkakörére vonatkozik. A közreműködőknek, személyes közreműködőknek, megbízási szerződéssel foglalkoztatott szabadfoglalkozásúaknak adatot nem kell szolgáltatniuk, őket a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató jelenti mint foglalkoztatottakat (ezen jogviszony megjelölésével). Kivételt képez, ha a közreműködő, személyes közreműködő további közreműködőt, személyes közreműködőt vesz igénybe, mivel ezen esetben neki mint foglalkoztatónak adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A nyilvántartás kialakításához valamennyi működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak, gyógyszertárat működtetőnek 2014. július 1-ig kell jelentést tennie az egészségügyi államigazgatási szerv felé. Az OTH a jelentési kötelezettség teljesítéséhez minden szolgáltatóra nézve egységes, a kitöltendő adatokat tartalmazó adattáblát állított össze, illetve egy kitöltési útmutatót is készített, ami segíti az egyes adatkörök értelmezését.

Az OTH az adattáblát a kórházak, a szakrendelők és az alapellátást végzők részére elektronikus úton már megküldte. Ugyanakkor ezen ellátói körön kívüli szolgáltatóknak is adatot kell szolgáltatniuk minden, engedélyük szerinti tevékenységükről (szakmáikról), ez vonatkozik minden magánszolgáltatóra, gyógyászati segédeszköz forgalmazóra.

Azoknak a szolgáltatóknak, amelyek nem kaptak elektronikus levélben adattáblát (Excel táblázat) illetve Kitöltési Útmutatót, a dokumentumokat az ÁNTSZ honlapjáról (www.antsz.hu) kell letölteniük, így teljesíthetik az adatszolgáltatást.

Az OTH kéri, hogy az adattábla szerinti adatokat a Kitöltési Útmutatóban meghatározott szempontok, fogalmak figyelembe vételével töltsék ki pontos, naprakész adatokkal, annak érdekében, hogy a nyilvántartás közhitelessége biztosítható legyen.

A valamennyi egészségügyi dolgozóra vonatkozóan kitöltött táblázatot 2014. június 30-ig kell az egen2@oth.antsz.hu címre megküldeni. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatást a fent jelzett törvény írja elő, az adatszolgáltatást elmulasztóval szemben egészségügyi bírság szabható ki.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Igazgatási Főosztály

Mellékletek