orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » REACH

REACH regisztráció 2018!

2016.07.22. Nyomtatás
Twitter

A REACH utolsó regisztrációs időszaka 2018. május 31-én zárul le. Eddig az időpontig kell regisztrálniuk tevékenységüket, a vegyi anyagokat évi 1-100 tonna mennyiségben gyártó vagy importáló vállalkozásoknak.

Ez a regisztrációs időszak lényegesen el fog térni a korábbiaktól, hiszen mind a regisztrálók száma, mind pedig a regisztrációk típusa nagyban megváltozik. Megközelítőleg 70 000 regisztráció várható, 25 000 különböző vegyi anyaggal kapcsolatban, melyek többsége kis- és középvállalkozásoktól fog beérkezni. Ezen vállalkozások nagy része eddig még nem nyújtott be regisztrációt, sőt több kis- és középvállalkozásnak is vezető regisztrálói szerepet kell majd betöltenie.

A regisztráció a továbbfelhasználókat is érinti. A regisztrálóknak fel kell mérniük a lehetséges veszélyeket és kockázatokat az anyag teljes életciklusában, ehhez pedig a továbbfelhasználóknak lehetőségük van információt nyújtani a felhasználásról. Ezt legkésőbb egy évvel a regisztrációs határidőt megelőzően, tehát 2017. május 31. előtt be kell nyújtani.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (továbbiakban: Ügynökség) 2015 januárjában kihirdette a REACH 2018-as regisztrációs időszakával kapcsolatos Roadmap-jét, melyben információt és segítséget nyújt a vállalkozásoknak a regisztráció hajrájában. Az Ügynökség a Roadmap-ben a következő hét fő lépést azonosította, mint a sikeres regisztráció kulcsát:

  1. tisztában lenni azzal, hogy érint-e a 2018-as regisztrációs kötelezettség

  2. társregisztrálók felkutatása

  3. társregisztrálókkal való együttműködés

  4. veszélyek és kockázatok felmérése

  5. regisztrációs dosszié összeállítása a IUCLID-ben

  6. regisztrációs dosszié benyújtása a REACH-IT-n keresztül

  7. regisztrációs dosszié információinak frissítése

Az Ügynökség ezzel kapcsolatos legfontosabb célkitűzése, hogy időben felhívja az ipari szereplők, főleg a kis- és középvállalkozások figyelmét a REACH-csel kapcsolatos kötelezettségeikre és hogy éljenek az általa nyújtott lehetőségekkel, mivel többségük még nem vett részt a regisztráció folyamatában. Másodlagos célkitűzés a továbbfelhasználók értesítése. Nekik is érdekük, hogy az anyag, amit felhasználnak, regisztrálva legyen, és a megfelelő felhasználási terület is meg legyen jelölve. Ezáltal nem kerülhet veszélybe az anyag ellátása a szállítói láncban a gyártó mulasztása miatt.

Azon vállalatok, amelyek az érintett anyaggal most kezdik meg először a regisztrációköteles tevékenységet valamint az anyag éves gyártott/importált mennyisége nem éri el a 100 tonnát, továbbá az anyag nem rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus 1A/1B besorolású, élhetnek az ingyenes, kései előzetes regisztráció lehetőségével legkésőbb 2017. május 31-ig, ezáltal is több időt nyerve a regisztrációra történő felkészülésre.

A sikeres regisztrációhoz az Ügynökség és a tagállamok REACH kompetens hatósági, így a magyar REACH Kompetens Hatóság is igyekszik a lehető legtöbb csatornán keresztül segítséget nyújtani. A Roadmap mellett az elkövetkező időszakban hírlevelek, szórólapok, reklámok, publikációk, média értesítések és személyes tájékoztatások is segítik majd felhívni az érintettek figyelmét a közelgő határidőre.

A REACH 2018-as regisztrációs időszak tehát elkezdődött és ebben a folyamatban minden eddiginél nagyobb számú gyártó és továbbfelhasználó érintett. A sikeres regisztráció lefolytatása jelentős időt és erőforrásokat kíván, mely kiemelt körültekintést és tervezést igényel már most az érintett vállalkozásoktól.

Tisztelettel: REACH Nemzeti Kompetens Hatóság