orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » OSZIR » HENYIR

HENYIR GYIK

2016.10.18. Nyomtatás
Twitter

Gyakran Ismételt Kérdések


Segédápoló esetén milyen FEOR kódot kell beírni?
Amennyiben a segédápoló rendelkezik az EEKH nyilvántartási számmal, akkor 3311 ápoló, szakápoló a FEOR besorolás, amennyiben nincs EEKH nyilvántartási száma, akkor egyenlőre nem kell rögzíteni a HENYÍR-ben.

Kinek kell adatszolgáltatást tennie?
Adatszolgáltatást annak az egészségügyi szolgáltatónak kell megtenni, aki egészségügyi szolgáltatóként működési engedéllyel rendelkezik.

Kit kell a HENYIR szakrendszerbe bejelenteni?
A HENYIR-be jelenleg a működési nyilvántartási számmal rendelkező egészségügyi tevékenységet végző személyt (orvos/egészségügyi szakdolgozó) kell bejelenteni – függetlenül a foglalkoztatás jogviszonyától: társas vállalkozás tagja, egyéni vállalkozó, alkalmazott…stb.

Nincs alkalmazottam, egyedül dolgozom, kell-e bejelentést tennem?
Igen kell, saját magát be kell jelenteni. A jogviszony esetében egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás tagja választandó.

Hol tudok regisztrálni?
A regisztrációt a www.antsz.hu oldalon lehet megtenni a jobb felső sarokban lévő "Regisztráció" linken.

Nem működik a Henyír alkalmazás, pedig regisztráltam, és beírtam a regisztráció során kapott azonosítókat!
A regisztráció során egyúttal jogosultságot is kér a HENYIR szakrendszerhez. A jogosultság kérésénél arra kell figyelni, hogy a szakrendszer kiválasztásánál a HENYIR-t jelöljék meg és a jogosultságok megjelenésekor válasszák ki a henyir adatbeküldő opciót (akkor választották ki jól, ha kék színű lesz ez a sor).


Mit kell tenni, akkor, ha már az OSZIR rendszerben egy másik szakrendszert (pl. Járványügyi) már használok?
Bejelentkezés után a jobb oldalon megjelenő GYORSMENÜ-re kattintva a Jogosultság igénylés menüt választva érhető el az igénylő felület:

 • Az ’Új’ rádiógombot választva lehetőség van a bejelentkezett felhasználóhoz új partner(eke)t igényelni.
 • A bejelentkezett partnerhez további szerepkör igényléséhez a "Jelenlegi" rádiógombot kell választani.

A listából a HENYIR szakrendszer és a "HENYIR adatbeküldő" szerepkör választandó.

Mit kell tennem, ha megkaptam a jogosultsághoz a felhasználónevet és a jelszót?
Be kell lépni a www.antsz.hu oldalon jelszavas bejelentkezéssel, ki kell választani a HENYIR szakrendszert és ki kell tölteni a foglalkoztatás bejelentés űrlapot.
 1. Jelszavas bejelentkezés

 2. HENYIR kiválasztása

 3. Foglalkoztatás bejelentés űrlap


Hogyan tudom megnézni az eddig felvitt adatokat?
A foglalkoztatás bejelentő űrlapon rá kell klikkelni az űrlapok exportálása gombra. Ezután az adatok átmásolódnak egy Excel file-ba és így ellenőrizhetőek az addig felvitt adatok.

Mit kell tennem, ha nem jók az adatok?
Lehetősége van az adatok javítására, viszont bizonyos adatok nem módosíthatóak, ezért ebben az esetben először le kell a szervezeti egységet zárni, majd újból fel kell vinni a jó adatokat.

Melyik adatok nem módosíthatóak, javíthatóak?
A foglalkoztatás bejelentés űrlapon az alábbi mezők nem módosíthatóak:

 • szervezeti egység típusa
 • szervezeti egység 9 jegyű ÁNTSZ azonosítója
 • EEKH nyilvántartás típusa
 • alapnyilvántartási szám
 • név előtag
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • jogviszony kezdő időpontja (a rendszerben tároltnál korábbi dátum nem adható meg)

Mi a teendőm, ha nem jól vittem fel egy adatot és a nem javítható adatok közé tartozik?
A foglalkoztatás bejelentő űrlapon kiválasztja a zárás műveletet, majd a korábbi űrlap betöltése gombra klikkel, ami betölti az eddigi összes érvényes adatot, kiválasztja azt a sort, amelyet le szeretne zárni és a foglalkoztatás megszűnése rovatnál kitölti a zárás dátumát és indokát (pl. jogviszony megszűnése és dátuma, téves adatfelvitel és dátum).

Mire van szükség az foglalkoztatási űrlap kitöltéséhez?
Internet hozzáférés, számítógép, regisztráció, jogosultság, felhasználónév, jelszó, az engedélyezett tevékenység adatait tartalmazó utolsó, érvényes működési engedélyre (ÁNTSZ-OTH vagy Népegészségügyi Osztály által kiadott).
Amennyiben nem ismeri a „Szervezeti egység 9 jegyű ÁNTSZ azonosítója” mező kitöltéséhez szükséges azonosítót, kérjük keresse az engedély kiadására illetékességgel és hatáskörrel rendelkező Hivatalt, hol szívesen segítenek Önnek.

Mi a teendő akkor, ha időközben már nem végzem az egészségügyi tevékenységet?
Ha még nem kérelmezte a működési engedélyének a visszavonását, akkor most kell kérelmeznie azt a telephelyileg illetékes hatóságtól.

A halasztott határidő a manuális rögzítéssel teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségre is kiterjedhet?
A HENYIR adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 2016. szeptember 01-től hatályos.

A felhasználói dokumentációban úgy látszik, hogy a Foglalkoztatás bejelentését választani kell. Ez azt jelenti, hogy az xml-ben vagy bejelentést, vagy változást, vagy zárást lehet csak átadni?
A küldött xml tartalmazhat nulla vagy több , és elemet. Ezek mindegyike egy-egy jogviszony kezdetének, változásának és lezárásnak lejelentését teszik lehetővé. Ezeket az ID egyedileg azonosítja.

Szükség lenne egy teljes HenyirService?wsdl-re. Hiányoznak a send, helo, sendResponse, helloResponse típusai.
A send az interfész dokumentáció 3.1.1 pontjában, a sendResponse leírása a 4.1 pontban található. A hello csak ideiglenes metódus, ezért éles üzemben nem fog szerepelni, következő verzióból kivételre kerül.

Az xml készítéséhez kérnénk az xsd fájlt, és wsdl fájlt a SOAP felé, amennyiben elérhető. Továbbá szeretnénk megkérdezni, tudnak-e részünkre majd biztosítani egy olyan teszt környezetet, ahol a készülő fejlesztést tesztelni tudnánk?
Mind az xsd file felépítését, mind a wsdl elérését tartalmazza a https://www.antsz.hu/oszir/henyir oldalon található interfész leírás.
A wsdl elérése a későbbiekben még változhat, ezért kérem, hogy folyamatosan ellenőrizzék a leírásokat és a szintén itt található „HENYIR GYIK” szekciót!

Egy xls állományból,  specifikáció alapján készítünk xml állományt. Az egyes tag-eket a specifikációban található Excel oszlop hivatkozás alapján azonosítottuk. A fejlesztés során azt tapasztalatuk, hogy bizonyos mezők (pl. pecsétszám) nem csak egy néven szerepelnek (a konkrét esetben: pecsetszam és nyilvszam). Azt szeretnénk kérni, hogy azon mezők esetében, ahol több mezőnévvel, illetve adatszerkezetben (pl titulus, vezeteknev, keresztnev és a fullname viszonya) lehetséges a az adatelemek szerepeltetése, tegyék egyértelművé azt, hogy mikor, melyiket használhatjuk.
Az ANTSZ oldalán elérhető interfész leírás tartalmazza az XML validáláshoz szükséges XSD-t. Az XSD önmagában, további szöveges leírás nélkül képes leírni az XML elvárt szerkezetét, az adattagokat, a hierarchiát és kötelezőséget.
Javaslolt hogy a fejlesztés időszakában az xml beküldése előtt ellenőrizzék le azt a weben található online xsd validátorok valamelyikével (pl: http://www.utilities-online.info/xsdvalidation/#.V-prrCiLTmE).

A specifikációban található példaállományban a „zaras” tag-ek közé kerül az összes XML tag.
A küldött xml tartalmazhat nulla vagy több , és elemet. Ezek mindegyike egy-egy jogviszony kezdetének, változásának és lezárásnak lejelentését teszik lehetővé. Ezeket az ID egyedileg azonosítja.

A dokumentum további részében nincs említés az XML befoglaló tag-ek hierarchiájáról, illetve listájáról. Mely tag-ek közé kell elhelyezni az üzenetben található adatelemeket? Az előbb említett esetben, a zaras, vagy close tagnév használatos? (A példában az egyik, a specifikációban a másik megnevezés látható.) Az előző kérdéssel szorosan összefüggő kérdésünk, hogy a simpleType tagok mellett, az XML group-ok és complexType-ok milyen befoglaló tag-ek közé kerülhetnek?
Az említett simpleType, comlexType, group a XSD definíciónak az építőkövei, pélául a szabvány szerint a complexType összetett adattípust jelent. Például az

definíció a következő xml részletet definiálja (ahol az employerName és employerKSH típusok tovább leírással rendelkeznek, illetve további részek mondják meg hogy ezt az xml-ben hol kell szerepeltetni):

 

A módosításnál és a zárásnál (távozásnál) melyek a kötelező elemek az érintett adatokon kívül? (azonosító és dátum, illetve módosított adat)
Az XSD szabvány leírja a kötelezőséget is, a use="required" illetve a minOccurs segítségével.

Milyen azonosítóval kell ellátni egy rekordot? Lehet folyamatosan futó sorszám?
Egy xml fájlon belül egyedinek kell lennie az ID-nek. A hibaüzenetben ezzel az ID-vel lesz hivatkozva a hiba helye, pl. az alábbi válaszüzenet a ID="8" tétellel kapcsolatban jelez hibát:

 


Mi utal az időszakra? (Melyik hónap jelentéséről van szó.)
Időszakra vonatkozó jelölés nincs az xml-ben, az egyes jogviszony kezdetének/végének dátuma adható meg, az interfész nem köti meg hogy egy adott jogviszony mikor lesz lejelentve.

Az éles beküldés előtt szeretnénk egy teszt rendszerbe betölteni az adatokat. Hol érhető el a tesztrendszerük?
A teszt webszerviz https://teszt.antsz.hu:8443/AntszAuth/proxy?url=http://192.168.1.27:8086/oszir-henyir-web/HenyirService?wsdl címen érhető el.

A közfinanszírozott szolgáltatók esetén az ÁNTSZ 9 jegyű kód rögzítésénél a központi műtő, Kp. sterilizáló, stb. esetében nem fogadja el a 0-t, rögzítésnél a „szervezeti egység nem azonosítható” hibakódot adja. Több esetben előfordult, hogy az adatok felvitele után a rögzítés nem sikerült, újbóli felvitel esetén pedig a „nyilvántartásban már szerepel” ugrott fel, viszont az összesített Excel táblázatban a közalkalmazott neve mégsem található.
Szakrendelő központi műtő (xxxxxx) és központi dietetika (xxxxx) szervezeti egységeire rendelkezik ÁNTSZ szervezeti egység azonosítóval. Ezen egységek vonatkozásában fel tudják a dolgozói adatokat a Henyir rendszerben rögzíteni. Azon egységeik tekintetében melyek ilyen azonosítóval nem rendelkeznek – központi sterilizáló – nem tudnak dolgozókat rögzíteni. A „szervezeti egység 9 jegyű ÁNTSZ azonosítója” adatmező nem tartalmazhat „0” értéket, a rendszer ezért generálta a hibaüzenet és nem engedte az adatlapot rögzíteni.

Szeptemberben már kötelezően használni kell a SOAP-os feltöltést vagy szeptembertől indul a jelenlegi webes feltöltés mellett?
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet módosítása 2016. szeptember 01-től hatályos.

A velünk Megbízási Szerződés alapján megbízásos jogviszonyban álló természetes személy Megbízottak (orvosok) „megbízási jogviszonyként” való besorolására a HENYIR rendszerben (a foglalkoztatási jogviszony típusának kiválasztásánál) nincs lehetőség. A kiválasztható opciók között a megbízásos jogviszony típus nem szerepel, az nem választható ki; a HENYÍR rendszer által felajánlott lehetőségek (egyházi személy, egyéni egészségügyi vállalkozás, közreműködő, közalkalmazott, közszolgálati jogviszony, munkaviszony, szabadfoglalkozású, személyes közreműködő, szolgálati jogviszony, társas vállalkozás, önkéntes segítő) egyikébe sem tudtuk – a 2003. évi LXXXIV. törvényre figyelemmel – egyértelműen beazonosítani a megfelelő foglalkoztatási típust.
A HENYIR informatikai rendszerben a jogviszony nyilvántartása céljából felajánlott lehetőségek közül a „szabadfoglalkozású” foglalkoztatási típust kérjük kiválasztani a megbízási jogviszonyban álló személyek esetében.

Intézményünk humánerőforrás adatai az Önkormányzat informatikai rendszerében vannak nyilvántartva. Kérdésünk: ebben az esetben hogyan oldható meg az interfész alapú kapcsolat kialakítása?
Ha az Önkormányzat informatikai rendszerében vannak nyilvántartva az egészségügyi szolgáltató humánerőforrás adatai, akkor hogyan oldható meg az interfész alapú kapcsolat kialakítása?

Műszaki szempontból az OTH-nak mindegy, hogy a kapcsolatot honnan kezdeményezik, ha kialakítása megfelelően történik - érvényes felhasználói névvel/jelszóval, érvényes tanúsítvánnyal -, és a küldött adat megfelelő formában érkezik, akkor az adatokat fogadni tudjuk. Ebben az esetben érkezhet az Önkormányzat rendszeréből, tehát az interfész alapú kapcsolat az Önkormányzat és az ÁNTSZ rendszerei között történik.
Annak a feltételnek ebben az esetben is meg kell felelni, hogy a bejelentő felhasználónak az ÁNTSZ rendszerében egy partnerhez kell tartoznia, ami ebben az esetben (az ÁNTSZ "EÜ szolgáltatók" oldala szerint) nem az önkormányzat, ahol valószínűleg az adatokat kezelő/beküldő kolléga dolgozik, hanem a levélíró Városi Egészségügyi Intézmény lehet, mint egészségügyi szolgáltató.

Sajnos ilyen létszámú cégnél (megközelítőleg 700 fő) lehetetlen az egyenkénti rögzítés. A bérszámfejtő programunk xls formátumban tudja produkálni az adatokat és a honlapjukon leírt interfész megvalósításával nem fogunk megbirkózni. Kérem segítsenek abban, hogy milyen módon lenne megoldható ez a probléma?
Interfészen keresztül az ÁNTSZ informatikai rendszere csak megfelelő struktúrájú xml állományokat tud fogadni, amelynek leírását az OTH honlapján az alábbi linken érheti el: https://www.antsz.hu/oszir/henyir. Ha a jelenlegi program ezt a formátumot nem tudja előállítani, akkor el kell végezni a szükséges fejlesztést. Párhuzamosan a beküldő oldali interfész kialakítása is szükséges.

Az orvos személye változott és foglalkoztatásban is lettek eltérések. Az alábbi hibát kapom a beküldés gombra kattintva:”nincs előzmény tranzakció”. Kérdésem, hogy zárjam le a már berögzített, korábbi orvos adatait tartalmazó bejelentést és vigyem fel kezdésként az új orvost? Változásként szerettem volna rögzíteni az új orvos adatait, de erre is kiírta a fenti hibát.
Amennyiben az orvos személye változott, abban az esetben az adatok nem módosíthatók, hanem új foglalkoztatásként kell rögzítenie, melyről a HENYIR felhasználói dokumentációjában részletes információt talál (1.o). Ennek értelmében a korábbi foglalkoztatással kapcsolatos jogviszony lezárása szükséges.

Például heti 2 órában személyes közreműködő tevékenységet végző szakorvos is 1 egészségügyi dolgozónak számít? (A HENYIR rendszerben most őket is jelentjük, de ők nem szerepelnek a bérszámfejtő szoftverünkben, mert számlát bocsátanak ki.)
Személyes közreműködő igénybevételére, a 93/2003. (VII.15) Korm. rendelet 12/B. § (1) bek. szerinti személyes közreműködői szerződés alapján kerül sor.  A közreműködői szerződés tartalmazza a szolgáltatást végző személy személyes adatait, illetve a munkavégzésére irányuló jogviszonyát, mely információkat a HENYIR programban rögzíteni szükséges.
Kérdésére válaszolva a két órában személyes közreműködői tevékenységet végző szakorvos adatait a HENYIR programban rögzíteni szükséges.

Az a főállású munkavállaló, aki 4 db 9 jegyű azonosítóval rendelkező szervezeti egységben dolgozik heti 40 órában (pl. 34,4,1, és 1 óra megbontásban) 1 főnek, vagy 4 főnek számít? (A HENYIR rendszerben most 4-szer van rögzítve a legtöbb egészségügyi dolgozó.)
Amennyiben pl. egy orvos egy adott szolgáltatónál többféle jogviszonyban is dolgozik, minden jogviszonyát külön-külön fel kell tüntetni. Több szervezeti egységben foglalkoztatatott orvost vagy szakdolgozót, egyéb foglalkoztatottat annyi esetben szükséges rögzíteni, amennyiszer a foglalkoztatására sor kerül (például külön rögzítendő, ha egy orvos egy fekvőbeteg ellátó osztályon és emellett a szakrendelésen is dolgozik).
Kérdésére válaszolva tehát az a főállású munkavállaló, aki 4 db 9 jegyű azonosítóval rendelkező szervezeti egységben dolgozik különböző óraszámban, a HENYIR programban külön-külön kell a jogviszonyait rögzíteni.

Amennyiben főállású munkavállalónk a munkaviszonya mellett megbízási szerződéssel látja el egy szakrendelés asszisztensi feladatait heti 2-3 órában, ő e szellemi szabadfoglalkozású jogviszonyban további 1 egészségügyi dolgozónak számít?
Amennyiben a főállású munkavállaló a munkaviszonya mellett megbízási szerződéssel látja el feladatát, akkor a HENYIR programban ezen jogviszony külön kerül rögzítésre mint szabadfoglalkozású.

Amennyiben egy külsős (nem nálunk főállású) dolgozó személy heti 2 órában megbízási szerződéssel látja el egy szakrendelés asszisztensi feladatait, mint szellemi szabadfoglalkozású, ő további 1 egészségügyi dolgozónak számít?
Ha olyan munkavállaló kerül foglalkoztatásra, aki más munkaadónál áll munkaviszonyban, akkor a részmunkaidős foglalkoztatása is rögzítésre kell, hogy kerüljön a HENYIR programban, mint szabadfoglalkozású.

Az egészségügyi alapellátást végző dolgozó is beleszámít a 30 fős dolgozói létszámhatárba?
A rendelet alapján havonta adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkeznek a közalkalmazottakról, illetve közreműködőkről, személyes közreműködőkről, megbízási szerződéssel foglalkoztatott szabadfoglalkozásúakról, továbbá ha nem közfinanszírozott ellátást is végeznek akkor az annak keretében foglalkoztatottakról is, azaz minden, a működési engedélyükben szereplő rendelésen és az alapellátás körében foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról.

Amennyiben a védőnő helyettesít egy körzete megbízási szerződéssel a főállása mellett, akkor ő további 1 egészségügyi dolgozónak számít?
Amennyiben egy védőnő helyettesítést végez, ebben az esetben nem kell rögzíteni a helyettesítő személy adatait a HENYIR adatszolgáltatás keretében, azonban az engedélyező hatóság felé a változás jelentése továbbra is fennáll.