orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Kérelmek / Ügyleírások » Környezet- és település-egészségügy

A közfürdő terhelésének (megengedett egyidejű legnagyobb terhelés és megengedhető napi terhelés) jóváhagyása iránti kérelem benyújtásához

2011.02.14. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

A közfürdő üzemeltetőjének ki kell számolnia, írásban rögzítenie, az illetékes vízügyi igazgatósággal és kistérségi népegészségügyi intézetével jóváhagyatni a megengedett egyidejű legnagyobb terhelést és a megengedhető napi terhelést.

A közfürdő egyidejű legnagyobb terhelése egyenlő a közfürdő területén fürdés céljából egyidejűleg tartózkodó személyek legnagyobb számával. A közfürdő napi terhelése egyenlő a közfürdő területére egy nap alatt - nyitástól zárásig - fürdés céljából belépő személyek számával.

Csökkenteni kell a közfürdő megengedhető terhelését minden - ideiglenesen vagy véglegesen - üzemen kívül lévő medence vízfelületéből számított létszámmal, függetlenül a pihenőfelület nagyságától.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Az eljáró hatóság a közfürdő fekvése szerint területileg illetékes kistérségi népegészségügyi intézet.

Illetékes kistérségi népegészségügyi intézet elérhetőségét a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menűponton belül találja meg.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről,

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A jóváhagyás iránti kérelmet a közfürdő üzemeletető természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be.

A kérelem írásban terjeszthető elő. Természetes személy a kérelmet benyújthatja szóban is, ebben az esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) Írásban benyújtott kérelem esetén annak az intézetnek a megjelölését, amelyiknél a kérelmet előterjesztik,

b) Kérelmező neve, lakcíme (székhelye),

c) A kérelem tárgya, az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölésével,

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

A közfürdő egyidejű legnagyobb terhelésére és napi terhelésére vonatkozó dokumentációt.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság formanyomtatványt nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 2.200,- Ft.

Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető..

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu