orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Környezet- és település-egészségügy

Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére történő rátemetés

2016.07.19. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal engedélye alapján lehet rátemetni. A rátemethető elhaltak számát az intézet korlátozhatja (sírnyitási engedély azonban kolera, pestis, lepra, sárgaláz, kiütéses tífusz, takonykór, AIDS, vírusos hemorrhagiás láz betegségben elhunyt temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható)

Rátemetés esetén biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát (kivéve a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradványokat).

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal.
Illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal elérhetőségét a „Rólunk/Elérhetőségek” menüponton belül találja meg.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

  •  Az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A rátemetés céljából történő sírnyitást a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti. A temetési hely felett ( a nemzeti sírkertbe történő temetési hely kivételével ) az rendelkezik, aki megváltotta.

A kérelem benyújtható írásban és természetes személy esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

Az ügyfél (és képviselet igénybevétele esetén képviselőjének) neve, lakcíme és a hatóság döntésére való kifejezett kérelme

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) a temetkezési hely sírboltkönyv-kivonatát, amely tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját;


b) ha a kérelmező örökös, az öröklést igazoló okiratot.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

  •  eredetiben vagy

  •  hiteles másolatban vagy

  •  eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.

Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után dönt az engedély megadásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóság, egyéb hatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint illetékmentes.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu