orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Védőoltási programok népszerűsítő kampányának, valamint ezekhez kapcsolódó gyógyszerekről szóló tájékoztatás engedélyezése

2014.05.20. Nyomtatás
Twitter
1. Ügy megnevezése, tárgya

Tilos a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek, tápszerek, továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök reklámozása.
A tilalom nem vonatkozik - az egészségnevelési célú - az egészségügyi államigazgatási szerv által egyedileg engedélyezett védőoltási programokat népszerűsítő kampányokra, valamint az ezekhez kapcsolódó gyógyszerekről szóló tájékoztatásra.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 476 -1279; Fax: 215 – 5311
e-mail: jarvany@oth.antsz.hu
Ügyfélfogadás: a megadott telefonszámon történő egyeztetés alapján.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

- 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
- 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan  nyújthatja be a kérelmet


A kérelmet benyújthatja: természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
A kérelem benyújtható írásban és természetes személy ügyfél esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)


A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a)  a kampányt lebonyolító, vagy a tájékoztatást közzétevő kérelmező neve (megnevezése), címe (székhelye vagy telephelye),
b) a védőoltás forgalmazójának megnevezése (amennyiben nem azonos a tájékoztatást közzétevővel),
c) a tájékoztatás közzétételében közreműködő szervezet megnevezése, amennyiben a tájékoztatást a védőoltás forgalmazója szervezi,
d) a védőoltási program tartalmának ismertetése:
 - az oltási programmal megelőzni kívánt betegség(csoport),
- a népszerűsítendő oltási program alanyai,
- a tájékoztatottak köre (egészségügyi dolgozók, laikusok stb.),
- a tájékoztatási program megjelenési formája: előadás, papír alapú vagy elektronikus úton történő program-ismertetés, stb.,
- a program megkezdésének és befejezésének időpontja.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Közzétételre, megjelentetésre szánt ismertető anyag (szórólap, plakát, betegtájékoztató, internetes hirdetés tervezet, stb.).

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság kérelem-mintát nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján dönt az engedély megadásáról.
Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.
4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok
Az eljárásban szakhatóság vagy egyéb hatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.
Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.


6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja


Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft.
Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7.  Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8.    Egyéb
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu