orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Oltás hatékonyságának megállapítására szükséges szűrővizsgálat engedélyezése

2014.05.20. Nyomtatás
Twitter
1. Ügy megnevezése, tárgya

A védőoltást új vagy módosított összetételű oltóanyagokkal vagy új módszerrel (az alkalmazási előiratban foglalttól eltérő módon) végezni, továbbá az oltás hatékonyságának megállapítására szükséges szűrővizsgálatot szervezni és végezni csak az országos tisztifőorvos engedélyével lehet.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 476 -1279; Fax: 215 - 5311
e-mail: jarvany@oth.antsz.hu
Ügyfélfogadás: a megadott telefonszámon történő egyeztetés alapján.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma


18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan  nyújthatja be a kérelmet

A kérelmet benyújthatja a szűrővizsgálatot szervező és azt végző természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
A kérelem benyújtható írásban és természetes személy ügyfél esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

a)  kérelmező adatai
b) szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Oltóanyag dokumentációja ( törzskönyvi, forgalomba hozatali dokumentáció).
Új módszerrel végzendő védőoltás esetén az alkalmazási előiratban foglaltaktól eltérő módszer részletes leírása.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:
- eredetiben vagy
- hiteles másolatban vagy
- az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, azt kézjegyével ellátja,  az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság kérelem-mintát nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle és az Országos Epidemiológiai Központ szakvéleménye beszerzése után dönt az engedély megadásáról.
Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóság vagy egyéb hatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.
Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft.
Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7.    Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

 8.    Egyéb
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu