orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Egészségügyi igazgatás

ÁNTSZ, illetve népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezése

2014.03.07. Nyomtatás
Twitter

ÁNTSZ, illetve népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezése

1. Ügy megnevezése, tárgya

Az ÁNTSZ, illetve népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül Családvédelmi Szolgálatot működtetni az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély birtokában lehet.

A tanácsadó Családvédelmi Szolgálatnak a tanácsadó, a válsághelyzet esetén történő segítségnyújtó, illetve az oktatási intézményeken kívüli - a családtervezéssel kapcsolatos - ismeretterjesztő tevékenységet egyaránt el kell látnia, feltéve, hogy a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik.


2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: az engedélyezési eljárás lefolytatására és a működési engedély kiadására a tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által végzett tevékenység folytatására szolgáló tanácsadó helye szerint illetékes megyei kormányhivatal jogosult.


3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet


4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A kérelmet a szolgáltató jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet képviseletére jogosult személy, illetve természetes személy nyújthatja be.

A kérelem benyújtható írásban és természetes személy esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

Az engedély kiadása iránti kérelmet a szolgáltató nyújtja be, amelyben fel kell tüntetni:

a) a cégjegyzékszámot vagy a létesítő okirat bejegyzésének számát,

b) a tanácsadó helyiség címét, telefonszámát,

c) a tevékenység végzésében részt vevő személy(ek) nevét és címét, valamint

d) a rendszeres tanácsadás időpontját (nap, időtartam).

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a tevékenység végzésében részt vevő legalább egy személy

a) főiskolai képzésben szerzett védőnői szakképzettséget igazoló oklevelének másolatát, és

b) által elvégzett szakirányú tanfolyamról kiállított igazoló dokumentum hiteles másolatát.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

- eredetiben vagy

- hiteles másolatban vagy

- eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot  nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja,  az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.  Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100 Ft illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegen leróni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után dönt az engedély megadásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

A működési engedélyezési eljárásban szakhatóság vagy egyéb hatóság nem működik közre.


5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.


6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft.

Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.


7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Elektronikus ügyintézés” menüponton belül elérhető.


8. Egyéb