orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Bejelentési kötelezettség

Környezet- és településegészségügy

2011.07.14. Nyomtatás
Twitter

Környezet- és település-egészségügy

Bejelentés (jelentés) tárgya, tartalma

/jogszabály, joghely /

Bejelentés

(jelentés)

kötelezettje

Bejelentést

(jelentést)

fogadó intézet

Fogyasztásra szánt ivóvíz vízvizsgálati eredmények negyedéves jelentése

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5.§ (4) bek. 4.sz. melléklet

Vízellátó rendszer üzemeltetője

kistérségi népegészségügyi intézet

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazási engedélye adataiban bekövetkező változások bejelentése. (A határozatlan időre szóló engedély alapjául szolgáló dokumentációban szereplő, az engedélyben megjelölt adatok, illetve minőség módosulása esetén az engedélyesnek a korábbi helyett új alkalmazási engedélyt kell kérnie.)

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8.§ (4) bek

Engedélyes

OTH

Közüzemi ivóvíz-szolgáltatás során tapasztalt vízminőségi követelményektől történő eltérés bejelentése

21/2002. (IV. 25.) KöViM. rendelet 5. § (2) bek.

Vízközmű üzemeltetője

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Szennyvízelvezető műből kijutó, egészséget veszélyeztető szennyezés jelentése

21/2002. (IV. 25.) KöViM. rendelet 11. § (2) bek.

Vízközmű üzemeltetője

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Települési folyékony hulladék lebomlását, szagtalanítását elősegítő vegyi anyag vagy mikroorganizmus forgalmazásának bejelentése

16/2002. (IV. 10.) EüM  rendelet 6. § (3) bek.

Forgalmazó

OTH

A biológiailag lebontható hulladék komposztálással történő hasznosításánál a folyamat gyorsítására vagy a hatékonyságának növelésére szolgáló mikrobiológiai preparátumok és enzimkeverékek forgalmazásának bejelentése

16/2002. (IV. 10.) EüM  rendelet 7. § (2) bek.

Forgalmazó

OTH

Vándortáborozás, táborozás (megkezdése előtt 6 héttel történő) bejelentése

37/2007. (VII.23.) EüM-SZMM együttes rendelet 4.§

Táborozás szervezője

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Táborozást helyének és időpontjának, valamint a táborozásban részt vevők számának bejelentése

12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2.§ (2) bek

Táborozás szervezője

kistérségi népegészségügyi intézet

Ha a táborozás vándortábor jellegű és az útvonal több szolgálat területi illetékességét érinti, a szervezőknek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetét, illetőleg intézeteit kell értesíteniük.

12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2.§ (3) bek

Táborozás szervezője

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Kijelölt természetes fürdőhely esetében a cianobaktérium burjánzással összefüggő egészségügyi kockázatok bejelentése.

78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 8.§ (3) bek.

Fürdőhely üzemeltetője

kistérségi népegészségügyi intézet