orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Bejelentési kötelezettség

Kémiai biztonság és biocid termékek

2013.09.06. Nyomtatás
Twitter

Kémiai biztonság és biocid termékek

Bejelentés (jelentés) tárgya, tartalma

/ jogszabály, joghely /

Bejelentés

(jelentés)

kötelezettje

Bejelentést

(jelentést)

fogadó intézet

Bejelentés
módja

Biocid termék forgalmazása – az engedély ill. a regisztráció érvényességi idején belül történő – végleges megszűnésének bejelentése

38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM- KvVM együttes rendelet 7.§ (2) bek.

Engedélyes ill. regisztráció jogosultja

OTH

 Írásban

Biocid termékre adott engedély ill. regisztráció fenntartását vagy tartalmát befolyásoló adatok (hatóanyaggal vagy azt tartalmazó termékkel kapcsolatos) bejelentése

38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM- KvVM együttes rendelet 14.§ (1) bek.

Engedélyes ill. regisztráció jogosultja

OTH

 Írásban

Nem engedélyezett ill. nem regisztrált biocid termékkel vagy kizárólag biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyaggal folytatott kutatás, fejlesztés meghatározott adatainak bejelentése

38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM- KvVM együttes rendelet 17.§ (1) bek.

Kutatás-fejlesztés vezetője

OTH

 Írásban

Biocid terméknek méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint az átmeneti időszakban nem engedélyköteles termékek nyilvántartása céljából a gyártás vagy az import megkezdésétől számított 90 napon belül  történő bejelentése.

38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM- KvVM együttes rendelet 30.§ (4) bek.

Gyártó vagy importáló

OKBI

Kizárólag elektronikus úton, az ÁNTSZ Kémiai Biztonsági Szakrendszerén (OSZIR-KBIR

A veszélyes anyagok magyarországi jegyzékében nem szereplő, új veszélyes anyagnak nem minősülő, valamint az ELINCS-ben feltüntetett veszélyes anyagok  - a veszélyes anyagok magyarországi jegyzékébe történő felvétel céljából –  valamint veszélyes keverékek bejelentése

2000. évi XXV. törvény 6.§
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 3.§

magyarországi gyártó vagy - hazai gyártó hiányában - a forgalmazó

OKBI

Kizárólag elektronikus úton, az ÁNTSZ Kémiai Biztonsági Szakrendszerén (OSZIR-KBIR

Magyarország területén előforduló bármilyen eredetű, vegyi anyag okozta emberi mérgezési eset bejelentése

2000. évi XXV. törvény 23.§ (6) bek.
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 8.§ (5) bek.

Munkáltató

OKBI
ETTSZ

Kizárólag elektronikus úton, az ÁNTSZ Kémiai Biztonsági Szakrendszerén (OSZIR-KBIR

Veszélyes anyaggal, veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység bejelentése

2000. évi XXV. törvény 29.§ (1) bek.

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 9.§ (1) bek.

Tevékenységet folytatni szándékozó

járási népegészségügyi intézet

Kizárólag elektronikus úton, az ÁNTSZ Kémiai Biztonsági Szakrendszerén (OSZIR-KBIR

Kifejezetten orvostechnikai eszközök fertőtlenítésére szánt - biocidnak minősülő hatóanyagot tartalmazó - eszköz előző naptári évi forgalomba hozatalának (minden év március 1-éig történő) bejelentése

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 28.§ (5) bek.

gyártó, forgalmazó vagy a meghatalmazott képviselő

OKBI

 Írásban