orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Bejelentési kötelezettség

Egészségügyi igazgatás

2013.07.31. Nyomtatás
Twitter

Bejelentés (jelentés) tárgya, tartalma

/ jogszabály, joghely /

Bejelentés

(jelentés)

kötelezettje

Bejelentést

(jelentést)

fogadó intézet

Az Országos Transzplantációs Nyilvántartásból lekérdezésre jogosult egészségügyi dolgozó adataiban bekövetkezett változás jelentése

18/1998. (XII.27.) EüM rendelet 11.§

Egészségügyi szolgáltató

OKBI-OTNY

Egészségügyi szolgáltató a működési engedélye kiadásának feltételeit vagy a működési engedélyében szereplő adatokat érintő változás előzetes (előre nem tervezhető események, adatok esetében azok észlelését, keletkezését követő nyolc napon belüli) írásos bejelentése

96/2003. VII.15.) Korm. rendelet  14.§

Egészségügyi szolgáltató

járási népegészségügyi intézet

OTH 

Egészségügyi szolgáltató új vagy módosított szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés bejelentése

96/2003. VII.15.) Korm. rendelet  15.§

Egészségügyi szolgáltató

járási népegészségügyi intézet

OTH 

Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetése vagy újbóli megkezdése bejelentés

96/2003. VII.15.) Korm. rendelet  18.§

Egészségügyi szolgáltató

járási népegészségügyi intézet

OTH 

Alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal

(a) az intézmény épületét, berendezését, felszerelését érintő, a Btk. szerinti jelentős kár összegét feltehetően elérő káresemény, így különösen:

aa) a tűzeset, robbanás,

ab) az épületomlás,

ac) az árvízkár, belvízkár,

ad) egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár),

d) az intézmény területén történt

da) terrorcselekmény,

db) bombariadó,

dc) lőfegyver használat,

dd) ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés,

de) sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,

df) a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi szennyeződés,

dg) kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag eltulajdonítása, eltűnése,

dh) rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdaság;

e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;

f) az a)-e) pontok szerinti eseményekkel összefüggésben történt személyi sérülés vagy haláleset;

g) az intézmény által észlelt halmozott fertőző megbetegedés, amelynél valószínűsíthető, hogy a megbetegedést biológiai fegyver készítésére is alkalmas kórokozó okozta.) kapcsolatos – haladéktalan, majd két órán belül írásban történő - bejelentés

10/2005. (IV.12.) EüM rendelet 3.§

Alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Egészségügyi szolgáltató rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal

(a) az intézmény épületét, berendezését, felszerelését érintő káresemény, így különösen:

aa) a tűzeset, robbanás,

ab) az épületomlás,

ac) az árvízkár, belvízkár,

ad) egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár), feltéve, hogy a kár összege valószínűsíthetően eléri a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 138/A. §-ának c) pontjában meghatározott jelentős kár összegét;

b) az egészségügyi szolgáltatást jelentősen vagy tartósan veszélyeztető

ba) közműszolgáltatás megszűnés vagy egyéb műszaki meghibásodás,

bb) olyan külső körülmény (például: útviszonyok, demonstrációk), amely miatt a dolgozó akadályoztatott a munkahelyre való eljutásban;

c) az egészségügyi dolgozók sztrájkja;

d) az intézmény területén történt

da) terrorcselekmény (Btk. 261. §),

db) bombariadó,

dc) lőfegyver használat,

dd) ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés,

de) sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,

df) a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi szennyeződés,

dg) kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag eltulajdonítása, eltűnése,

e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;

f) az a)-e) pontok szerinti eseményekkel összefüggésben történt személyi sérülés vagy haláleset;

g) az intézmény által észlelt halmozott fertőző megbetegedés, amelynél valószínűsíthető, hogy a megbetegedést biológiai fegyver készítésére is alkalmas kórokozó okozta) kapcsolatos – haladéktalan, majd két órán belül írásban történő - bejelentés

 10/2005. (IV.12.) EüM rendelet 4.§

Járó beteg és fekvőbeteg szakellátást nyújtó

egészségügyi szolgáltató

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Egészségügyi szolgáltató rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal

a) az intézmény épületét, berendezését, felszerelését érintő káresemény, így különösen:

aa) a tűzeset, robbanás,

ab) az épületomlás,

ac) az árvízkár, belvízkár,

ad) egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár),

feltéve, hogy a kár összege valószínűsíthetően eléri a Btk. szerinti jelentős kár összegét;

b) az egészségügyi szolgáltatást jelentősen vagy tartósan veszélyeztető

ba) közműszolgáltatás megszűnés vagy egyéb műszaki meghibásodás,

bb) olyan külső körülmény (például: útviszonyok, demonstrációk), amely miatt a dolgozó akadályoztatott a munkahelyre való eljutásban;

c) az egészségügyi dolgozók sztrájkja;

d) az intézmény területén történt

da) terrorcselekmény,

db) bombariadó,

dc) lőfegyver használat,

dd) ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés,

de) sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,

df) a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi szennyeződés,

dg) kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag eltulajdonítása, eltűnése,

e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;

f) az a)-e) pontok szerinti eseményekkel összefüggésben történt személyi sérülés vagy haláleset;

g) az intézmény által észlelt halmozott fertőző megbetegedés, amelynél valószínűsíthető, hogy a megbetegedést biológiai fegyver készítésére is alkalmas kórokozó okozta.

kapcsolatos bejelentés szóban haladéktalanul, majd 2 órán belül írásban

 dh) rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdasággal kapcsolatos eseményről 6 órán belüli írásos bejelentés

10/2005. (IV.12.) EüM rendelet 4.§

Szakorvosi szakrendelés keretében járóbeteg és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató és a minisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó – nem betegellátást végző – egészségügyi intézmény

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Egészségügyi szolgáltató kábítószer-felelőse és helyettes bejelentése

 43/2005. (X.15.) EüM rendelet 2.§

Engedélyes

járási népegészségügyi intézet

OTH

Orvostudományi kutatási tervben történő módosítás bejelentése

235/2009. (X.20.) Korm. rendelet 11.§

Engedélyes

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő gyógyászati segédeszköz forgalmazási, javítási és kölcsönözési tevékenységének folytatására irányuló szándék bejelentése 

2006. évi XCVIII.törvény 11.§ (4) bek

Szolgáltató

járási népegészségügyi intézet