orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Általános tájékoztató

Az adatbiztonságról

2008.10.06. Nyomtatás
Twitter

Amikor Ön az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. Az általunk szolgáltatott közérdekű információk egy része közvetlenül a Kormányzati Portálról is elérhető, emellett a honlapunkról kiindulva számos további szolgáltatást a Kormányzati Portálon vehet igénybe. Ezekben az esetekben Ön honlapunkat elhagyja, átlép a Kormányzati Portálra és adatainak kezelése attól kezdve ott történik. (Böngészőprogramja mutatja a képernyőn, hogy Ön éppen hol jár.)

A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, nem adjuk tovább. (Kivéve a honlap látogatási statisztikájának rendszeres méréséhez szükséges, az Ön látogatásával automatikusan képződő technikai adatokat, az elemzéshez szükséges mértékben.)

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

A honlappal kapcsolatos észrevételeit a kommunikacio@oth.antsz.hu e-mail címre várjuk.

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat más tevékenységei során is kapcsolatba kerül az állampolgárokkal, ügyfelekkel, melynek során a jogszabályi előírásoknak és a belső adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli az érintettek személyes adatait.

Amennyiben részt kíván venni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tevékenységét érintő véleménycserében, azt a Kormányzati Portál Fórumán, az ottani szabályok szerint, a megfelelő témacsoportokban teheti meg; adatait ilyenkor a Kormányzati Portál kezeli.

 Az IMI rendszerrel kapcsolatos, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 41/A.§-a szerinti tájékoztató