orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Sajtóközlemények

Gyászjelentés - Dr. Pechó Zoltán mikrobiológus

2016.07.12. Nyomtatás
Twitter

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy Dr. Pechó Zoltán mikrobiológus, az Országos Közegészségügyi Intézet majd az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós osztályának volt vezetője, a fertőtlenítés és sterilizálás egészségügyi alkalmazásának elhivatott szakértője hosszan tartó, súlyos betegségben 80 éves korában 2016. június 29-én elhunyt.

Hamvait 2016. július 28-án (csütörtökön) 12 órakora kelenföldi Szent Gellért Plébániatemplom Ossariumában (Bp. XI. Bartók Béla út 149.) a római katolikus egyház szertartása keretében helyezik örök nyugalomra.

 Emlékét szeretettel megőrzik: Családja, volt munkatársai.

Dr. PECHÓ ZOLTÁN (1936-2016)

1936. május 29-én született Budapesten.

1960-1965. között előadóként tanított a „Fodor József” Egészségügyi Szakiskolában, majd 1965. december 1-én belépett az Országos Közegészségügyi Intézetbe. Kezdetben tudományos segédmunkatársként dolgozott a Zoltai Nándor által vezetett Parazitológiai osztályon, majd 1966-ban a Makara György vezetésével újonnan létesített Fertőtlenítéskutató-DDD-osztályra került, ahol 1971-ben tudományos munkatársi kinevezést kapott.

A szegedi Tanárképző Főiskolán 1966-ban biológia-kémiai szakos tanári, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának Kutató biológus szakán pedig 1971-ben „summa cum laude” minősítéssel mikrobiológusi szakképesítést, majd 1974-ben ugyanott „A baktériumok hőrezisztenciájának aktuális kérdései” címmel írt disszertációjával természettudományi doktori címet szerzett.

1975-ben Rudnai Ottó javaslatára az Intézet vezetése úgy döntött, hogy a DDD tevékenységet, a fertőtlenítéssel-sterilizálással és az egészségügyi kártevőkkel kapcsolatos feladatokat szétválasztja, és az ezekkel foglalkozó munkatársakat két önálló laboratóriumba szervezi át. Ezt követően először a Dezinfekciós laboratórium vezetője, majd - annak osztállyá szerveződése, 1984 után - annak osztályvezetője lett. Saját kérésére történő, 2005. augusztus 31-i nyugdíjazását követően 2011. december 31-ig szaktanácsadóként támogatta utódja munkáját.

Tevékenységének fő témaköre az alkalmazott mikrobiológiai kutatások körébe sorolható, mely főleg az egyes antimikrobiális ágensek és effektusok baktériumsejtekre, valamint baktériumpopulációkra kifejtett hatásmechanizmusának tanulmányozását foglalja magában.

Tudományos kutatómunkája során napjainkig a számos tudományos kutatási téma vezetőjeként ellátott tevékenysége mellett több témában vett részt munkatársként. Ezekből a kutatásokból gyakorlati eredményként emelhető ki az etilénoxid gázzal sterilizáló berendezések, valamint a hőlégsterilizátorok csíramentesítő effektusát meghatározó bakteriológiai spórapreparátumok kidolgozása.

Kutató tevékenységének másik iránya a különböző hatóanyagbázison alapuló dezinficiensek baktériumsejtekre gyakorolt hatásmechanizmusának tanulmányozása volt. Ehhez társult gyakorlati tevékenységének jelentős része, amely a területi járványügyi munkában, valamint a betegellátásban alkalmazható, új dezinficiensek hivatalos minősítő, valamint a forgalomban lévő készítmények ellenőrző vizsgálatait jelenti.

A területi járványügyi munkában, valamint a betegellátásban szükséges sterilizáló, illetve fertőtlenítő tevékenység standardizált módszereken alapuló egységesítése kutató munkájának gyakorlati alkalmazását igazolja.

Tudományos kutatásai során elért eredményeit – szerzőtársaival együtt – 72 könyv, illetve könyvfejezetben és 31 közleményben publikálta.

Meghívott előadóként igen intenzív oktató tevékenységet folytatott az Orvos-továbbképző Egyetem Közegészségtani-Járványtani, Sebészeti és Gyógyszerészeti Tanszékein, valamint az Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén. Ezirányú tevékenységét a HIETE Főiskolai kara 1985-ben címzetes főiskolai docensi címmel ismerte el.

Tevékenységét az Egészségügyi Minisztérium 1985-ben „Kiváló Munkáért”, 2000-ben „Pro Sanitate Emlékérem”, az Országos Találmányi Hivatal pedig „Kiváló Feltaláló Ezüst fokozata” átnyújtásával ismerte el.

Szakmai munkásságát 1999-ben a Magyar Kórházszövetség a „Nil Nocere Emlékérem”, a Magyar Higiénikusok társasága 2000-ben a „Fenyvessy Béla Emlékérem” odaítélésével, 2005-ben pedig a Népegészségügyi Tudományos Társaság a „NETT Emlékérem”, az országos tisztifőorvos a „Népegészségügyért Emlékplakett” adományozásával honorálta.

Az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet Szakmai kollégiumának, valamint a Magyar Kórházszövetség Kórházhigiénés Szakbizottságának és az OEK Tudományos Bizottságának tagjaként tevékenykedett.

Összeállította: Dr. Erdős Gyula

Dr. PECHÓ ZOLTÁN TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE

I. Könyvek, könyvfejezetek/Original books and chapters

1. Erdős Gy., Pechó Z.(1973): Fertőtlenítés és sterilizálás. (In: Orvosi Mikrobiológia-Parazitológia, Fertőtlenítés-Sterilizálás. A betegellátás közegészségügye – Iatrogén infekciók. Szerk.: Habán Gy. OTKI, Bp.)212-225.

2. Pechó Z. (1974): A baktériumok hőrezisztenciájának aktuális kérdései. Egyetemi doktori értekezés.

3. Pechó Z. (1974): A sterilizálás aktuális kérdései. (In: Az Országos Közegészségügyi Intézet működése az 1972. évben. OKI, Bp.) 257-263.

4. Pechó Z. (1975): A fertőtlenítés néhány aktuális kérdése. (In: Az Országos Közegészségügyi Intézet működése az 1973. évbe. OKI, Bp.) 223-231.

5. Erdős Gy., Pechó Z. (1975): A dekontamináció kutatása és fejlődése, a felszabadulás óta elért hazai eredmények. Pályázat hazánk felszabadulásának 30. évfordulójára. 48 p.

6. Erdős Gy., Pechó Z. (1975): A kémiai fertőtlenítő eljárások korszerű gyakorlata és rendszere. Pályázat az OKI megalakulásának 50. évfordulójára. 27 p.

 7. Erdős Gy., Dési I., Pechó Z. (1976): Mikrobiologisches Kontrollsystem der Effektivität von Desinfektions- und Sterilizationsanlagen in Ungarn. (In: Beiträge zur Sterilization und Antiseptik. Mikrobielle Umwelt und antimikrobielle Massnahmen. Band 2. Johann Ambrosius BarthVerlag, Leipzig) 211-215.

8. Pechó Z., Makara Gy. (1976): Theorie der Gipfelsterilisation und Ergebnisser mit einem neuen Gerät. Beitrage zur Sterilisation und Antiseptik. Vorträege des 5. Symposium über Sterilization, Desinfektion und Antiseptik im Erfurt. 1974. 67-73.

9. Pechó Z., Makara Gy.: Händedesinfektion mit einigen neueren Mitteln. ibid 111-118.

10. Pechó Z., Erdős Gy.(1977): Tájékoztató a fertőtlenítőszerekről és a fertőtlenítésről. I. kötet. A járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítőszerek és fertőtlenítő eljárások. OKI, Bp. 106 p.

11. Erdős Gy., Pechó Z. (1980): Desinfektipraxis in Ungarn. (In: Beiträge zur Krankenhaushygiene und zur experimentellen und praktischen Keimtötung. Johann Ambrosius Barth Verlag, Leipzig) 187-191.

12. Pechó Z., Erdős Gy.: Über hygienische Anforderung bei der Anwendung von Desinfektionswaschverfahren. ibid. 198-200.

13. Pechó Z., Milassin M., Erdős Gy. (1980): Komplexe untersuchungen zur Antibakteriellen Wirkung von Iodophoren. VII. Kongress über Sterilisation, Desinfektion und Antiseptik. NDK, Drezda, okt. 13-15. 35-36.

14. Pechó Z., Milassin M., Erdős Gy.: Vergleichende Untersuchung der methoden zur Beurteilung von chirurgischen Händedesinfektionsmitteln. ibid. 44-64.

15. Pechó Z., Kelemen J., Fóris P., Gyenes J.: Wirsamkeitsprüfung von Desinfektionwaschverfahren. Beiträge zur Krankenhaushygiene und zur experimentellen und prakt-ischen Keimtötung. ibid. 141-143.

16. Szita J., Bartha T., Pechó Z. (1980): A fertőzött laboratóriumi eszközök kezelése. (In: Járványügyi és klinikai bakteriológia. Módszertani útmutató. Szerk.: Lányi B. OKI, Bp.) 549-551.

17. Pechó Z., Bartha T., Szita J., Milassin M. (1980): Sterilizáló berendezések hatásfokának ellenőrzése. (In: Járványügyi és klinikai bakteriológia. Módszertani útmutató. Szerk.: Lányi B. OKI, Bp.) 531-541.

18-19.. Pechó Z. Milassin M.: Laboratóriumban alkalmazható fertőtlenítő eljárások. ibid 542-546.

20. Szita J., Bartha T., Pechó Z.: A fertőzött laboratóriumi eszközök kezelése. ibid. 549-551.

21. Pechó Z., Milassin M. (1981): Tájékoztató a sterilizálásról. 3. kötet. A betegellátó, intézményekben alkalmazható sterilizáló eljárások. OKI, Bp. 212 p.

22. Pechó Z., Milassin M. (1985): Tájékoztató a sterilizálásról. 3. kötet. A betegellátó, intézményekben alkalmazható sterilizáló eljárások. 2. átdolgozott kiadás. OKI, Bp. 222 p.

23. Pechó Z. (1984): Tájékoztató a fertőtlenítésről és a fertőtlenítőszerekről. 2. kötet. A betegellátó, intézményekben alkalmazható fertőtlenítőszerek és fertőtlenítő eljárások. OKI, Bp. 182 p.

24. Pechó Z., Milassin M. (1988):Fertőtlenítés. (In: Általános járványtan. Szerk.: Jurányi R. SOTE, Bp.) 316-350.

25. Pechó Z., Milassin M., Páll G. (1988): A betegellátás, valamint a laboratóriumi (pathológiai osztályi) munka során vér és testváladékok közvetítésével terjedő vírusfertőzések megelőzésére alkalmazható higiénés rendszabályok. OKI, Bp. 188 p.

26. Pechó Z., Milassin M.(1988): A sterilezés módszerei. (In: DOTE Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika továbbképzési kiadványa. Szerk.: Lampé L. Debrecen) 25-45.

27. Pechó Z., Páll G., Konczwald L. (1989): Módszertani irányelvek a szülőszobai, valamint az intézeti újszülött ellátás, továbbá a patológiás újszülött, koraszülött, csecsemő és gyermekosztályi betegellátás működési rendjéről és higiénéjéről. Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet, OKI, Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet. Bp. 64 p.

28. Pechó Z., Milassin M. (1991): Tájékoztató a betegellátásban, valamint a járványügyi gyakorlat részére engedélyezett fertőtlenítőszerekről. OKI, Bp. 64 p.

29. Pechó Z., Milassin M. (1993): Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások. 3. átdolgozott, bővített kiadás. OEK, Bp. 282 p.

30. Pechó Z, Milassin M. (1994): Tájékoztató a fertőtlenítésről. A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások. 2. kiadás. OEK, Bp.  276 p.

31. Pechó Z. (1996): Az endoszkópos beavatkozások néhány higiénés kérdése. (In: Gyakorlati tanácsok endoszkópos asszisztenseknek. Szerk.: Papp J., Pánovits J. Medicom Glaxo Wellcome, Bp.) 41-44.

32. Pechó Z. (1996): A szervezetből a külvilágba kijutott kórokozók megsemmisítése, illetve továbbjutásuk megakadályozása. (In: A fertőző betegségek általános és részletes járványtana. Szerk.: Jurányi R. Medicina, Bp.) 154-174.

33-38. Pechó Z., Milassin M (1999): A sterilizáló és fertőtlenítő gépek hatásfokának ellenőrzésére vett minták. 32-35.; A mosás fertőtlenítő hatékonyságának ellenőrzésére vett minták. 36-37.; A fertőtlenítőszerek hatékonyságának ellenőrzésére vett minták.37.; A sterilizáló és fertőtlenitőgépek hatékonyságának ellenőrzésére vett minták. 75-77.; A mosás fertőtlenítő hatékonyságának ellenőrzésére vett minták. 77-78.; Fertőtlenítés, sterilizálás, fertőzött hulladékok kezelése. 764-772. (In: Klinikai és járványügyi bakteri-ológia. Főszerk.: Czirók É. Melánia Kft., Bp.)

39. Milassin M., Pechó Z.: A sterilizáló-, fertőtlenítő berendezések, a fertőtlenítő mosás, a fertőtlenítőszerek hatékonyságának ellenőrzése során nyert eredmények és azok értékelése. ibid. 751-753.

40-43. Pechó Z., Erdős Gy. (1999, 2000, 2001, 2002): DDD-tevékenység. 234-280.; 254-329.; 246-299.; 224-264.  (In: A „Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levelei az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az egyetemek és klinikák 1998., 1999., 2000., 2001 évi klinikai-mikrobiológiai, kórházhigiénés és epidemiológiai munkájának értékelése. OEK, Bp.)

44. Pechó Z., Milassin M. (1999): Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások. OEK, Bp. 328 p.

45. Pechó Z., Milassin M. (1999): Tájékoztató a betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére engedélyezett és forgalmazott fertőtlenítőszerekről. OEK, Bp. 88 p.

46. Pechó Z., Milassin M (2000): Tájékoztató a fertőtlenítésről. A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások. 3. átdolgozott, bővített kiadás, OEK, Bp. 349 p.

47-48. Pechó Z., Milassin M. (2001): Minták a sterilizáló és fertőtlenítő gépek hatásfokának ellenőrzésére. 893-896.; Minták a mosás fertőtlenítő hatékonyságának ellenőrzésére. 897-898. (In: A klinikai epidemiológia alapjai. Szerk.: Losonczy Gy. Medicina, Bp.)

49. Pechó Z. (2001): Fertőtlenítéstan és sterilizálás. Főiskolai tankönyv. Semmelweis Kiadó, Bp. 257 p.

50-51. Pechó Z., Erdős Gy., Szlobodnyik J., Gálffy Gy. (2003, 2004):DDD-tevékenység. 275-332.; 239-293. (In: A „Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levelei az Állami népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az egyetemek és kórházak 2002 évi járványügyi, klinikai-mikrobiológiai és DDD-munkájának értékelése. OEK, Bp.)

52. Bánhegyi D., Böröcz K., Kertész A., Melles M., Pechó Z., Milassin M., Pintér I., Szilágyi E. (2003): Módszertani levél: a betegellátás során a vérrel és testváladékokkal terjedő vírusfertőzések megelőzéséről. Epinfo, 10: 2. különszám, 39 p.

53. Böröcz K., Garzó I., Melles M., Milassin M., Pechó Z., Szilágyi E.: (2003): Módszertani levél: Infekciókontroll a fogászatban. Epinfo, 10: 5. különszám, 32 p.

54. Milassin M., Pechó Z. (2003):Tájékoztató. A betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére engedélyezett és forgalmazott fertőtlenítőszerekről. III. számú hivatalos lista. Budapest, OEK, 89 p.

55. Szilágyi E., Berencsi Gy., Böröcz K., Krisztalovics K., Pechó Z., Princz Gy. (2004):Az egészségügyi intézményekben előforduló calicivírus-járványok sajátosságairól, a megelőzésükhöz/felszámolásukhoz szükséges intézkedésekről. Epinfo, 11: 3. különszám, 12 p.

56. Böröcz K., Melles M., Milassin M., Pechó Z.,Pintér I., Szilágyi E. (2004):Tájékoztató a flexibilis endoszkópokkal történő beavatkozásokkal kapcsolatos fertőzések megelőzéséről és kontrolljáról. Epinfo, 11: 4. különszám, 48 p.

57. Pechó Z. (2005): A szervezetből a külvilágba jutott kórokozók megsemmisítése, továbbterjedésének megakadályozása (fertőtlenítés, dezinfekció). (In: A fertőző betegségek járványtana I.-III. Szerk.: Jurányi R. SE Egészségügyi Főiskolai Kar, Bp.) 114-131.

58. Erdős Gy., Pechó Z., Szlobodnyik J. (2005): DDD-tevékenység. (In: A „Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levelei az Állami népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az egyetemek és kórházak 2004. évi járványügyi, klinikai-mikrobiológiai és DDD-munkájának értékelése. OEK, Bp.) VI. 1-54.

59. Pechó Z., Milassin M.(2006):Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások módszertani kézikönyve. 5. átdolgozott kiadás. OEK, Bp. 479 p.

60. Pechó Z., Milassin M. (2006): A fertőtlenítés elméleti alapjai. Fizikai, kémiai, kombinált speciális fertőtlenítő eljárások. A fertőtlenítés járványügyi végrehajtásának formái, előírásai. A fertőző betegségek megelőzésének és leküzdésének általános gyakorlata. (In: Az epidemiológiai szakápolók tananyaga. I.-II. rész. Szerk.: Páll G. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Bp.) 35-115.

61. Pechó Z.,Milassin M.: A sterilizálás elméleti alapjai. A sterilizálás gyakorlata. ibid. 116-130.

62. Pechó Z.,Milassin M.: Fertőtlenítő mosogatás, fertőtlenítő mosás, fertőtlenítő takarítás a fekvő- és járóbeteg-ellátó intézményekben. Az egészségügyi veszélyes, fertőző hulladék kezelése. ibid. 155-160.

63. Pechó Z., Milassin M. (2007): Tájékoztató a fertőtlenítésről. A járványügyi gyakorlatban és a betegellátásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve. Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás. OEK, Bp. 429 p.

64. Melles M., Milassin M., Pechó Z. (2008): Módszertani levél a műtéti kézfertőtlenítés (sebészi bemosakodás) módszeréről. Epinfo, 15: 4. különszám, 16 p.

65. Milassin M., Pechó Z. (2008):Lakossági tájékoztató az otthon ápolt fertőző beteg környezetében szükséges folyamatos fertőtlenítésről. Dursusz kiadó, Bp. 2 p.

66. Milassin M., Pechó Z. (2009):Tájékoztató a fertőtlenítőszerekről. A betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére engedélyezett és forgalmazott fertőtlenítőszerek. V. számú, hivatalos lista, OEK, Bp. 183 p.

67. Erdős Gy., Pechó Z.(2009): Volt egyszer egy Fertőtlenítéskutató–DDD–osztály…(In: Az Országos Epidemiológiai Központ működése a 2008. évben. OEK, Bp.) 10-25.

68. Milassin M., Pechó Z., Böröcz K., Melles M.(2010): Módszertani levél – A kézhigiéne gyakorlata az egészségügyi és ápolást végző szociális szolgáltatásokban. Epinfo, 17:2. különszám, 28 p.

69. Pechó Z. (2010):A fertőtlenítés, mint biológiai kockázatot csökkentő eljárás. (In: Dolgozói biztonság az egészségügyi ellátásban. Szerk.: Molnár K. Medicina, Bp.) 190-204.

70. Pechó Z., Milassin M.(2010):Tájékoztató a sterilizálásról. Az egészségügyi ellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások kézikönyve. 6. átdolgozott kiadás. OEK, Bp. 404 p.

71. Böröcz K., Gacs M., Hajdú Á., Kurcz A., Milassin M., Pechó Z., Melles M. (2011): Módszertani levél a Clostridium difficile fertőzések diagnosztikájáról, terápiájáról és megelőzéséről. Epinfo, 18:4. különszám, 48 p.

72. Pechó Z., Milassin M. (2012): Tájékoztató a fertőtlenítésről. A járványügyi gyakorlatban és az egészségügyi szolgáltatásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások módszertani kézikönyve. OEK, Bp. 439 p.

II. Folyóiratban megjelent közlemények/Papers published in journals

1. Makara Gy., Erdős Gy., Pechó Z. (1971): Hagyományos klóros és néhány újabb dezinficiens összehasonlító vizsgálata. Magyar Higiénikusok Társasága II. Nemzeti Kong-resszusának előadásai, Budapest. I. 431-437.

2. Erdős Gy., Pechó Z. (1972): The Organization of a Hospital Disinfection System. The Hospital, 68: 2. 5-8.

3. Pechó Z. (1972): A jodoforok fertőtlenítő hatásmechanizmusa és effektusának hazai vizsgálata. Egészségtudomány, XV: 13-21.

4. Pechó Z., Szita J. (1972): Wirkung verschiedener Desinfektionsmittel auf Choleravibrionen. Wiss Humbolt-Univ. 21: 686-688.

5. Erdős Gy., Pechó Z.: (1973): A korszerű kórház fertőtlenítési szervezete és rendszere. Egészségügyi Szervezők Kongresszusának előadásai Budapest, III. 224-230.

6. Pechó Z., Bálint K., Dési I. (1973): A  Haemopon vértelenítő-áztatószer laboratóriumi vizsgálata. Orv Hetil. 114: 2486-2488.

7. Erdős Gy., Pechó Z. (1974): A fertőtlenítő mosás higiénés követelményei. Textiltisztítás, VII: 2. 28-30.

8. Szita J., Bartha T., Pechó Z. (1975): Az autoklávok biológiai ellenőrzésével szerzett tapasztalataink Magyarországon. Pécsi Orvostud. Egyet: I. Kórházhigiénés Ankét, 1973. 33-37.

9. Pechó Z.: Korszerű sterilizáló eljárások néhány kérdése. ibid. 83-88.

10. Erdős Gy., Dési I., Major M., Pechó Z.(1975): Bioaktív detergensek toxiko-higiénés kérdései. Magyar Higiénikusok Társasága XIX. Vándorgyűlésének előadásai, Budapest, 115-117.

11. Szita J., Bartha T., Pechó Z. (1975): Az autoklávok biológiai ellenőrzésével szerzett tapasztalataink Magyarországon. I. Kórházhigiénés Ankét, Pécs, 1973, 33-37.

12. Szita J., Bartha T., Pechó Z. (1977): Erfahrungen mit der biologischen Kontrolle von Dampsterilisatoren in Ungarn. Beiträge zur Sterilization und Antiseptik. Vorträge des 5. Symp. über Sterilisation Desinfektion und Antiseptik, Erfurt, 1974. 206-210.

13. Pechó Z., Milassin M. (1980): Az Incozan-W antibakteriális hatásának vizsgálata. Egészségtudomány, XXIV: 152-156.

14. Lányi B., Ádám M., Rhédey B., Konkoly Thege M., Pechó Z., Bartha T. (1982): Az orvosi bakteriológiai diagnosztika új eredményei és szabályai. Egészségtudomány, XXVI: 74-89.

15. Pechó Z., Milassin M. (1985): A sebészi bemosakodás metodikai és mikrobiológiai problémái. III. Kórházhigiénés Ankét előadásai, Harkány, 1983. 129-133.

16. Pechó Z., Milassin M.: Az etilénoxiddal és formaldehiddel történő gázsterilizálás néhány gyakorlati kérdése. ibid. 199-203.

17. Szita J., Bartha T., Pechó Z. (1985): Egyszerhasználatos gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalával szerzett tapasztalatok. III. Kórházhigiéné Ankét, Harkány, 1983. 71-76.

18. Pechó Z., Milassin M.: Az etilénoxiddal és a formaldehiddel történő gázsterilizálás néhány gyakorlati kérdése. ibid. 199-203.

19. Pechó Z., Vass Á. (1985): A subclavia punkciók néhány tárgyi feltételeiről. Orv Hetil. 126: 1382.

20. Pechó Z., Milassin M. (1989): A sterilizálás módszerei. DOTE Nőgyógyászti Klinikájának kiadványai, 15: 25-43.

21. Pechó Z.(1999): Tájékoztató az egészségügyi intézményekben üzemelő sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzéséről. Epinfo, 6: 493-499.

22. Pechó Z. (2000): Az egészségügyi intézményekben üzemelő sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásossága. Epinfo, 7: 369-373.

23. Pechó Z.: Prionnal fertőzött anyagok, felületek, eszközök fertőtlenítése. ibid. 433-434.

24. Pechó Z. (2000): A dezinfekció tudománytörténeti áttekintése. Egészségtudomány, XLIV. 125-132.

25. Pechó Z., Milassin M.(2001): Tájékoztató a fertőtlenítésről. Textiltisztítás, XXXIII: 17-23.

26. Pechó Z. (2001): Fertőtlenítés a ragadós száj- és körömfájás terjedésének megelőzése érdekében. Epinfo, 8: 126-130.

27. Milassin M., Pechó Z. (2002): A betegellátás és a járványügyi gyakorlat számára engedélyezett fertőtlenítőszerek és fertőtlenítő hatású tisztítószerek listája (1999. szeptember-2002. március). Epinfo, 9: 113.

28. Pechó Z.: A hazai sterilanyag ellátás és gyártás néhány aktuális kérdése. ibid. 578-584.

29. Auer I., Pechó Z., Milassin M. (2003): Az endoszkópok tisztításának és fertőtlenítésének aktuális kérdései. Egészségügyi Menedzsment, 4. 56-59.

30. Pechó Z. (2003): Szakmai tájékoztatás a plazmasterilizátorok mikrobiológiai hatástani vizsgálati rendszerének megváltozásáról. Epinfo, 10: 599-601.

31. Pechó Z. (2004): Szakmai tájékoztatás a sterilizálásra kerülő műtéti eszközök tisztításának hatékonyságát ellenőrző vérnyomkimutatás új módszeréről. Epinfo, 11: 327-330.

Összeállította: Dr. Erdős Gyula

Kapcsolódó anyagok

gyaszjelentes.JPG