orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Sajtóközlemények

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Illegálisan importált hímivarsejteket Magyarországra egy magáncég

2015.06.26. Nyomtatás
Twitter

Márciusban az erre szolgáló európai gyorsriasztási rendszeren keresztül értesült az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala arról, hogy genetikailag hibás spermiumok kerültek Magyarországra beültetés céljából. Így derült fény arra, hogy a KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. már 2013 óta törvénysértő módon importál hímivarsejteket egy dániai sejtbankból. Az ÁNTSZ eljárást indított és határozatban azonnali hatállyal, fellebbezésre való tekintet nélkül megtiltotta a jogellenes gyakorlatot. A büntető törvényköny alapján az, aki emberi ivarsejtet megszerez, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik bűntettet követ el.

Az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról egy európai uniós irányelv rendelkezik. Azonban a tagállamok hatáskörébe tartozik az ezzel összhangban lévő konkrét szabályok megalkotása, ezek akár szigorúbbak is lehetnek. Így például eltér annak szabályozása, hogy egy ivarsejtdonortól hány utód származhat: a magyar szabályozás szerint ugyanazon ivarsejt-adományozótól származó utódok száma nem haladhatja meg a négyet, például a dán szabályozás szerint ez a szám jelenleg 12.

A hatályos törvények szerint hazánkban az arra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató (ivarsejtbank) csak olyan személytől (donortól) vehet át hímivarsejtet, aki adományozási nyilatkozatot tesz, az ivarsejtbankban személyesen megjelenik, aláveti magát az előírt orvosi vizsgálatoknak, továbbá személyes jelenlétekor történik a spermium adományozása. Mindez azt a célt szolgálja, hogy az adományozásból egészséges gyermek szülessen. A személyes megjelenés azért is fontos, hogy az adományozó megfelelő tájékoztatást kapjon az adományozás céljáról, feltételeiről. Mindez nem teljesülhet akkor, ha az adományozó külföldön, külföldi sejtbank számára adományoz. A jelenleg hatályos magyar jogi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy ivarsejteket külföldről hozzanak be az országba.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az uniós gyorsriasztás nyomán szerzett tudomást arról, hogy fentiek ellenére van olyan egészségügyi szolgáltató, amelyik ilyen tevékenységet végez. Emiatt eljárást indított a KRIO Intézet ellen, melynek lezárásaként megtiltotta a szolgáltató számára az ivarsejtek külföldről történő behozatalát. A vizsgálat során kiderült az is, hogy a KRIO Intézet önhatalmúlag módosította annak a rendszeres adatszolgáltatásnak a tartalmát, amelyet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ír elő minden egészségügyi szolgáltató számára. Ezzel próbálta meg kijátszani a Hatóságot.

A KRIO Intézet az általa jogellenesen behozott ivarsejteket továbbadta olyan egészségügyi szolgáltatóknak, amelyek mesterséges megtermékenyítést (IVF) végeznek. A fentiek értelmében ez sem felelt meg a jogszabályi követelményeknek.

Egy jogszabályváltozást követően az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2015-ben ellenőrzési akciót indított, melynek során az emberi reprodukcióra irányuló eljárást (IVF) végző egészségügyi szolgáltatók tevékenységét vizsgálja. Azon szolgáltatók ellen, melyek tudva a külföldi eredetről – jogszerűtlenül – külföldről származó ivarsejteket vettek át, az OTH eljárásokat indított illetve indít és meghozza a fentiek alapján indokolt intézkedéseket. Egy most lezárult uniós adatgyűjtésből kiderült az is, hogy 2013-ban összesen 251 egység hímivarsejtet importáltak Magyarországra. Az OTH ennek hátterét is meg fogja vizsgálni.

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala felhívja a figyelmet arra, hogy az arra engedéllyel rendelkező szolgálatók számára adott minden lehetőség, hogy hazánkban végezzék el a megtermékenyítéshez szükséges toborzó tevékenységet jogszerű keretek között. Ezzel biztosítható, hogy teljesen egészséges gyermekek születhessenek, és ne fordulhasson elő, hogy genetikai hibás hímivarsejtet használjanak fel.

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala