orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » EKOP-1.A.2-2012-2012-0014

Gyorsreagálási Képességet Növelő komplex informatikai rendszer országos kiterjesztése és továbbfejlesztése(EKOP-1.A.2-2012-2012-0014)

2014.03.12. Nyomtatás
Twitter

Összefoglaló

Az EKOP 3.1.1 projekttel a közép-magyarországi (KMR) régióban már létrejött a Gyorsreagálási Képességet Növelő komplex informatikai rendszer (OSZIR). Az OSZIR hatékonyan támogatja a sürgősségi ellátás feladatait. Kiegészíti az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartását. Kialakításra került egy jól használható térinformatikai rendszer. Az OSZIR biztosítja továbbá, hogy a járványügy, a kémiai biztonság és a sugáregészségügy területén a szakmai adatszolgáltatók és az ÁNTSZ közötti meglegyen a megfelelő elektronikus kapcsolat. Ugyancsak létrejött az elektronikus kapcsolat  a 112-es riasztási központ köré szervezett társhatóságok.

Erre azért volt égető szükség, mert a közegészségügy területén zajló ügyintézés, adminisztráció és adatbázis-kezelés jelentős része, mintegy harmada a KMR régióra koncentrálódik. Ugyanakkor ügyintézés tekintetében ennek átlagosan a kétszerese zajlik az ország többi régiójában, ahol jelenleg még a régi, nem korszerű rendszerek működnek. Célszerű tehát a rendszereket egymással összhangba hozni.

A jelenlegi, EKOP 1.A.2-es projekt elsődleges célja, hogy az OSZIR rendszer ne csak a KMR régióban, hanem az ország egész területén elérhető, hozzáférhető legyen. Ezzel párhuzamosan szükség van a rendszer fejlesztésére is annak érdekében, hogy az adatbázis feltöltésével foglalkozó munkatársaknak kevesebb legyen az adminisztrációs jellegű feladata. Ezáltal jóval több idő jut a szakmai feladatok elvégzésére, nő a munka hatékonysága. Járulékos előny még, hogy a kiterjesztett OSZIR rendszer képes kiszolgálni az Európai Unió felé közvetítendő, megnövekedett adatmennyiségét. Lehetővé teszi, hogy a jelenleginél komplexebb statisztikai adatokat lehessen kinyerni, elemzéseket lehessen készíteni. Végül a korábban a kistérségi közigazgatási struktúrára szabott rendszert át kell alakítani úgy, hogy az megfeleljen az új járási rendszer által támasztott követelményeknek.

A projekt végrehajtása során bővül a Szolgáltató Központ hardver és szoftver infrastruktúrája. Sor kerül az 5 évnél öregebb munkaállomások cseréjére, valamint élestől elkülönített tesztkörnyezetben, a megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek (NSZSZ) bevonásával az érintett munkatársak oktatására. A KMR régión kívüli területek adatai is beépülnek az OSZIR rendszerbe. Számos terület, pl. egészségügyi szolgáltatói rendszerek, laborrendszerek elektronikus illesztése történik meg.

A projekt végrehajtása számos előnnyel jár minden célcsoport szempontjából. Az OSZIR rendszer a sürgősségi ellátás támogatása, katasztrófavédelem kiegészítése, járványügyi biztonság, kémiai biztonság, sugárbiztonság növelése által nagymértékben növeli a teljes magyar lakosság egészség-biztonságát. A digitalizációval az ÁNTSZ-ben és azon kívül dolgozó egészségügyi munkavállalók, tisztviselők számára a visszakereshető, összevethető, komplex adatbázisokkal egyszerűsödnek a munkafolyamatok. Ezáltal csökken a leterheltségük, jelentősen csökkenhet hibák mennyisége. Az összehasonlíthatóbb, homogénebb adatok alapján létrehozhatók a már említett összetettebb statisztikák, a kifinomultabb riportok. A rendszerben meglévő felesleges redundanciák kiszűrésre kerülnek.

Főbb adatok

Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
Projekt megvalósításának időszaka: 2012. november 12. – 2014. február 19.
Elfogadott, elszámolható összköltség: 297.681.667 Ft.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt száma: EKOP- 1. A. 2-2012-2012-0014
Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Célcsoportok

A projekt külső célcsoportjának számít a lakosság azon része, akik szerepelnek ezekben az egészségügyi rendszerekben.

A projekt belső célcsoportjához tartoznak az alábbi ÁNTSZ-en kívüli egészségügyi szervezetek:

 • egészségügyi szolgáltatók (pl.: kórházak, laborok, szakrendelők, háziorvosi rendszer, stb.)

 • cégek, vállalkozók

A projekt közvetlen belső célcsoportjához tartoznak az ÁNTSZ-en belüli szervezetek:

 • Országos Tisztiorvosi Hivatal

 • az ÁNTSZ országos intézetei

 • megyei népegészségügyi szervezetek

 • kerületi, kistérségi népegészségügyi szervezetek

 

A projekt feladata

A gyorsreagálási képességhez szükséges támogató rendszerek (OSZIR rendszer) kiterjesztése és továbbfejlesztése a közép-magyarországi régióból az ország egész területére.

Az országos kiterjesztés érdekében az alábbi főbb feladatok kerülnek elvégzésére:

 • Szolgáltató Központ Infrastruktúrájának (HW, SW) bővítése a megnövekedett felhasználói szám figyelembevételével,

 • Felhasználói infrastruktúra fejlesztése, annak érdekében, hogy a kiterjesztett alkalmazások működése biztosítható legyen (5 évnél öregebb munkaállomások cseréje),

 • Az országos kiterjesztés érdekében el kell végezni a területen a rendszer oktatását. A megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv-ek (NSZSZ) bevonásával kerülnek lebonyolításra a területi oktatások.

Az OSZIR rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban az alábbi főbb feladatok fogalmazódtak meg:

 • A szakrendszerekből a Jelentésgenerátor felé történő adatszinkronizálás folyamatának továbbfejlesztése.

 • A Járványügyi szakrendszerben lévő Gyógyszertörzs karbantartó felület mellett ki kell alakítani egy interfész funkciót, amely az OEP Pupha rendszeréből származó rendszeres időközönként közzétett frissítő állomány alapján az OSZIR gyógyszertörzsét aktualizálja. A felhasználók által történő rögzítésből, illetve az interfészen keresztül érkező adatok minőségének javítása érdekében több ellenőrzést szükséges beépíteni a rendszer több pontján.

A projekt eredménye

Bár a Közép-magyarországi régióban történik az ügyintézések, feladatvégzések jelentős része, a területi (országos) kiterjesztés kapcsán további közel kétszer annyi ügy intézésének informatikai támogatása oldódik meg.

A célcsoportok számára könnyebb ügyintézést biztosítanak a fejlesztés következtében létrejövő, illetve kibővülő szolgáltatások. A fejlesztés könnyíti az ÁNTSZ-en belüli és kívüli szervezetekben dolgozó személyek munkáját, a lakosság részére közvetetten biztosítja a gyorsabb ügyintézési lehetőségeket.

Nagymértékben nő a lakosság egészségbiztonsága.

 

A projekt megvalósítási időszakának végére teljesített indikátorok:

 1. Bevezetett rendszerek által újonnan informatikailag lefedett intézményi funkcionális területek száma (output): 2 db

 2. Átlagos ügykezelői időráfordítás (eredmény): -10%

 3. A projekt hatására létrejött on-line (3. szintű) közigazgatási szolgáltatások száma (output): 1 db

 4. Kiváltott, korábban elavult műszaki technológiára épülő alkalmazások száma, vagy kizárólagos szerzői jogok kiváltása (output): 1 db

 5. A Ket. követelményeinek megfelelő alkalmazások/fejlesztések száma (output): 1 db

 6. Bevezetett VIR rendszerek száma (output): 1 db

Jelenlegi helyzet/probléma

Projekt eredmény, kimenet

A Gyorsreagálási Képességet Növelő komplex informatikai rendszer a megvalósult EKOP 3.1.1. projektnek köszönhetően működik a közép-magyarországi (KMR) régióban. Bár az ügyintézés jelentős részben erre a területre koncentrálódik, az ország teljes területén a közép-magyarországon felhalmozódó ügymennyiség mintegy kétszeresét kellene elektronikus úton végrehajtani. Ez jelenleg még nem megoldott, ami azt is jelenti, hogy eltér egymástól a KMR régióban és az ország többi területén alkalmazot rendszer.

A kor kívánalmainak és technológiájának megfelelő rendszer már az egész ország ellátását támogatni tudja. Bővül a rendszer kapacitása sor kerül a skálázási feladatok elvégzésére, valamint a még rendszeren kívüli területekről származó adatok egységesítésére és migrációjára kerül sor.

A régi rendszer, de még a KMR-ben működő OSZIR rendszer használata is relatíve munka- és időigényes. Így az adminisztráció jelen pillanatban még túl sok embert és túl hosszú időt vesz igénybe.

Az OSZIR rendszer kiterjesztésével párhuzamosan futó rendszerfejlesztés következtében az adminisztrációban érintett munkatársak jelentős mennyiségű időt takarítanak meg, minek következtében nagyobb mértékben tudnak koncentrálni a szakmai feladatok elvégzésére.

A jelenlegi rendszer sok esetben nehézkes, például az elmúlt években jelentősen megnőtt az Európai Unió felé közvetítendő adatmennyiség. A rendszer jelenleg nem alkalmas arra, hogy komplex információkat közvetítsen.

A kiterjesztett riporting rendszer mind területi mind szakmai szempontból jelentős részben lefedi az OTH tevékenységét. Ez a lefedettség azt is jelenti, hogy a teljes működés során előálló adatok már egy jól integrált rendszerben, egységesen, naprakészen és pontosan elérhetőek lesznek.

Az ÁNTSZ működése eddig kistérségi alapon folyt, mely kistérségek betagozódtak a megyei kormányhivatalok alá. Az EKOP projektben kialakított rendszer erre a logikára készült.

A járások kialakítását magába foglaló 2012. évi XCIII. törvény jelentős hatással van az ÁNTSZ és az OTH működési struktúrájára. A végrehajtott módosításokkal zavartalanul lehet a továbbiakban is biztosítani a szakmai munkát támogató működést.


Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu