orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Integritásirányítási rendszer az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban

2015.06.15. Nyomtatás
Twitter

Szervezeti integritás lényege, hogy az ilyen alapon működtetett szervezet a rendeltetésének megfelelően látja el feladatait: működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes, etikus, feddhetetlen. A követett értékek, célok és az egyes személyek viselkedése összhangban áll, a szervezet és munkatársai minden szükséges lépést megtesznek, hogy a követett értékeknek megfelelően végezzék munkájukat, illetve közfeladataikat.

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala és országos intézetei működésének meg kell felelnie a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexében foglaltaknak, illetve a jogszabályokban meghatározott közérdekű céloknak. A munkatársaknak követniük kell a közszolgálati értékeket, úgymint megfelelő szakmai felkészültség, pártatlanság és elfogulatlanság, a jogszabályok betartása, erkölcsi feddhetetlenség, a közösségi érdekek előtérbe helyezése az egyéni érdekekkel szemben.

Előbbiek érdekében az Országos Tisztifőorvos a szervezet integritásának biztosítására – 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott – integritásirányítási rendszert működtet, amelynek fő elemei: a követendő értékek meghatározása, az azok követéséhez való útmutatás, az értékek követésének figyelése, illetve szükség esetén kikényszerítése.

Az Országos Tisztifőorvos az integritásirányítási rendszer működtetésének támogatására integritás tanácsadót jelöl ki.

Elérhetőség
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal integritás tanácsadójának elérhetőségei:
Neve: dr. Kis Csaba
Tel.: +36 1 476 1100 / 2966 mellék
email: integritas@oth.antsz.hu
1097 Budapest, Albert Flórián 2-6., A. épület, földszint 10. szoba